Commissies en specifieke vrijwilligerstaken

Specifieke vrijwilligerstaken

Ledenadministratie: Andrea Raaijmakers (ledenadministratie@handbalsomeren.nl; 06-18425008)
Coördinatie Sportlink (indelen zaalwacht en scheidsrechter): Bas Vossen
Coördinatie Spelregeltest en Vertrouwenspersoon: Lian van den Boomen


Technische Commissie (TC)

De technische commissie is verantwoordelijk voor de technische aspecten binnen de vereniging. Hieronder vallen taken als het regelen van trainers, coaches, scheidsrechters, etc.

Voorzitter: Sjim Meeuws
Secretaris: Sanne Muters
Wedstrijdsecretariaat: Vacature
Lid: Leo Leenen

Lid: Bernhard Eilers
Lid: Kristel van Brussel


Activiteiten Commissie (AC)

De activiteiten commissie zorgt ervoor dat er ook naast het handballen voldoende te doen is voor de leden. Enkele vaste activiteiten die georganiseerd worden zijn het handbalkamp, de feestavond, een bioscoop bezoek en een scholentoernooi.

Voorzitter: Joan Swinkels
Secretaris: Lisa Peters

Lid: Tom Hanssen
Lid: Ruby van der Loos
Lid: Sjim Meeuws
Lid: Ellen de Wit


Commissie Communicatie en Publiciteit (CCP)

De commissie communicatie en publiciteit is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Hieronder vallen onder andere het bijhouden van de website en het contact met de regionale weekbladen.

Voorzitter: Leon Linders
(Web)Redactie: Anke van Horne
(Web)Redactie: Geert Kessels


Nieuwsbrief Redactie

De nieuwsbrief commissie verzorgt elke 2 maanden een nieuwsbrief die via de mail onder de leden en geïnteresseerden verspreid wordt. Voor contact met de redactie klik hier.

Hoofdredacteur: Geert Kessels
Coördinatie: Sjim Meeuws
Lid: Tjitske Joosten
Lid: Merel Robben
Lid: Julia van Vroonhoven
Lid: Veerle Rutten


Ledenwervingscommissie

De ledenwervingscommissie is mede verantwoordelijk voor het organiseren van enkele activiteiten om handbal bekend te maken onder de Somerense jeugd.

Lid: Ingrid van den Boomen
Lid: Lianne van Horrik
Lid: Elsemieke Driessen


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is mede verantwoordelijk voor het zoeken naar nieuwe sponsoren en het onderhouden van contacten met onze sponsoren.

Lid: Ben van den Boomen
Lid: Joan Swinkels
Lid: Leon Linders


Organisatie Scholentoernooi

Elk jaar wordt er door Handbal Someren voor de scholen uit de gemeente Someren een scholentoernooi georganiseerd. Voor contact met de scholentoernooi commissie klik hier.

Lid: Leon Linders
Lid: Joan Swinkels
Lid: Sjim Meeuws
Lid: Renske Kanters
Lid: Ellen de Wit
Lid: Lisa Peters