Een veilig sportklimaat

Gedragsregels Handbal Someren

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is het uitgangspunt van onze vereniging, Handbal Someren.

We gaan er vanuit dat iedereen (spelers, ouders/verzorgers, trainers en coaches, scheidsrechters, publiek en media) zich aan onderstaande gedragsregels houdt.

Door middel van deze gedragscode willen wij aangeven wat wij verwachten van onze spelers, ouders/verzorgers, trainers, coaches, scheidsrechters, publiek en media. De gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van NOC-NSF.

In onderstaande filmpjes worden de gedragsregels kort en duidelijk uitgelegd. 

Vertrouwenspersoon

Als vereniging vinden wij het belangrijk om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en met plezier komt handballen. Dit betekent dat wij binnen onze vereniging er alles aan doen om zaken als treiteren, pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Wanneer je voor je gevoel met een van deze zaken te maken krijgt, kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via vertrouwenspersoon@handbalsomeren.nl
Op onze website staat beschreven wie deze persoon is (met foto).

Deze persoon is aanspreekbaar voor alle leden van de club, maar ook voor ouders van leden, trainers/coaches en andere vrijwilligers/belanghebbenden.

Algemeen

 1. De spelregels van het handbal worden gerespecteerd;
 2. Er wordt met respect omgegaan met de mede- en tegenstander en descheidsrechter;
 3. Iedereen wordt gelijkwaardig behandeld;
 4. Intimidatie in elke vorm wordt niet getolereerd;
 5. Pesten en treiteren wordt niet getolereerd;
 6. We zorgen samen voor een faire sport;
 7. Een trainer/coach, bestuursleden van het algemene bestuur, activiteitencommissie, technische commissie en ledenwerving kunnen een goedgekeurde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien.
Spelers
 • Een speler respecteert anderen en afspraken, gaat netjes met zijn omgeving om, blijft van anderen af houdt zich aan de regels, en tast niemand aan in zijn of haar waarde. Daarnaast is de speler eerlijk en sportief en meldt als er aan bovenstaande niet wordt voldaan door anderen;
 • We proberen te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders en de scheidsrechter;
 • Iedere beslissing van de scheidsrechter(s) wordt gerespecteerd;
 • Respecteer alle mensen die ervoor kan zorgen dat jij kunt handballen, trainen enwedstrijden spelen.
Ouders en verzorgers
 • Het plezier van het spelen van het kind staat voorop;
 • Moedig uw kind aan om via de spelregels te spelen;
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers, coaches en scheidsrechters.Respecteer hen! Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Trainers en coaches
 • Je bent een voorbeeld voor de spelers en je maakt geen misbruik van je positie;
 • Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan kan onttrekken;
 • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid;
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op;
 • Respecteer de spelers, tegenstanders, coaches en scheidsrechters en behandel ze met respect;
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander;
 • Plezier staat voorop.
Scheidsrechters
 • Het belang van een leuke, sportieve en eerlijke wedstrijd staat voorop, ongeacht welk niveau;
 • Je bent onpartijdig en kent de handbalregels;
 • Als scheidsrechter voorkom je elke schijn van belangenverstrengeling.
Jeugdscheidsrechters
 • Pas de regels aan, aan het niveau van de spelers.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in hetspel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
Bestuurders/commissieleden/vrijwilligers
 • Als bestuurder/commissielid/vrijwilliger ben je betrouwbaar, zorgvuldig en handel je altijd in het belang van je club.
 • De bestuurders/commissieleden/vrijwilligers volgen de WBTR van de club.
 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor allejongeren, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap;
 • Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen;
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en ervaren trainers enofficials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen;
 • Bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers nemen meldingen en signalen vanonbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus en handelen hiernaar.
Toeschouwers
 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini – profsporters;
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
 • Veroordeel elk gebruik van geweld;
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter;
 • Toon respect voor de coaches en trainers;
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.