Ereleden

Ton Kusters, benoemd op 23 mei 2009

Leo Kusters †, benoemd op 4 mei 2014

Tonnie van Brussel, benoemd op 2 april 2017

Jan van Brussel, benoemd op 25 maart 2019