Update 18/11: Corona Protocol Handbal Someren

Vanaf 24 augustus mag er weer gebruik gemaakt worden van sporthal de Postel in Someren en vinden de trainingen weer binnen plaats. Echter dient er ook rekening gehouden te worden met een protocol. Via dit protocol, willen wij als Handbal Someren aangeven hoe wij dit als club invulling geven en welke regels er gelden.

Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend, om zich aan het protocol te houden. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij de trainingen hervatten en blijven uitvoeren. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de Gemeente Someren maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van personen en/of groepen, of zelfs het sluiten van de sporthal.

Het algemene protocol van het NHV/NOC*NSF is leidend. In het protocol van het NHV staat alle informatie voer de gang van zaken in het handbal.
Deze is terug te vinden op: 
https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden

Het onderstaande protocol valt ook te downloaden via de link, hier.

Algemene informatie:

 • Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de website: www.handbalsomeren.nl;
 • Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen;
 • In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het contactformulier op onze website;
 • Er zal getraind worden in sporthal de Postel, De Postel 18, 5711 ET Someren;
 • De competitie is tot januari 2021 stilgelegd.
 • De trainingen voor de jeugd tot en met 17 jaar mogen in normale vorm doorgaan.
  Voor de leden vanaf 18 jaar geldt een aangepaste trainingsvorm. Zie hiervoor het protocol trainingen senioren;

Algemene informatie:

 • Volg de aangegeven routing;
 • Ontsmet na gebruik de gebruikte materialen, per zaaldeel worden ontsmettingsmaterialen beschikbaar gesteld;
 • Kom in sportkleding naar de sporthal;
 • Kleedlokalen en douches zijn gesloten;
 • Voor een training mag je maximaal 15 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • De trainer zal voor de start van de training vragen of er mensen zijn met klachten en hiernaar handelen;
 • Handen dienen gedesinfecteerd te worden bij binnenkomst in de sporthal en bij het verlaten van de sporthal;

Mondkapjes:
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. En vanaf 1 december is dit verplicht. Voor het handballen gelden de volgende adviezen:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Leden vanaf 13 jaar dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Vanaf het moment dat teams starten met de training hoeven de mondkapjes niet op;
 • De coach en trainer hoeven geen mondkapje te dragen om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team tijdens de trainingen;

Veiligheid- en hygiëneregels:
Voor alles geldt:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je zelf of iemand in je huishouden een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak. En laat je testen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Dit gedurende de periode dat de desbetreffende persoon klachten heeft, tot 10 dagen nadat de persoon geen klachten meer heeft, of na 5 dagen bij een negatieve coronatest;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit Corona-klachten ontstaan: dit geldt voor iedereen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest/niest NIET in uw hand;
 • Ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Er worden geen handen geschud, in welke vorm dan ook;

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen;
 • Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training/wedstrijd komt, dan nemen wijcontact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training/wedstrijd.

Voor trainers/coaches:

 • Bereid je training goed voor. Maak mogelijk gebruik van speciale trainingsvormen. Voorbeelden zijn te zien op o.a. de facebookpagina van het NHV; handbal.nl;
 • Trainingsmateriaal dient na gebruik bij een training ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde ontsmettingsmaterialen;
 • Zorg dat je de training zo efficiënt mogelijk indeelt, zodat je op de afgesproken tijd kunt beginnen en klaar bent;
 • Een training mag niet uitlopen, vanwege het in- en uitlopen van leden in de sporthal;
 • Let er op dat men de regels goed uitvoert en spreek hen hier zo nodig op aan;
 • De trainers zorgen samen met de coronacoördinator, dat de teams gefaseerd de sporthal betreden en verlaten;
 • Ook voor de trainers gelden de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Zorg voor vervanging als je een van bovengenoemde klachten hebt;
 • Houd een presentielijst bij, die tot 2 weken na de training/wedstrijd opgevraagd kan worden door de GGD/bestuur, vanwege contactonderzoek.
 • De trainingsgroepen blijven in principe hetzelfde. De groepjes worden vooraf gemaakt, en zullen in principe niet gewijzigd worden.
 • Er mag met 8 personen, dus in 2 groepjes van 4 getraind worden per zaaldeel. Dit betekent dat er 24 personen exclusief trainers in de hal aanwezig mogen zijn.

Wij willen iedereen alvast bedanken voor het begrip en medewerking.

Met sportieve groet,
Bestuur Handbal Someren