Update 15/10: Corona Protocol Handbal Someren

Vanaf 24 augustus mag er weer gebruik gemaakt worden van sporthal de Postel in Someren en vinden de trainingen weer binnen plaats. Echter dient er ook rekening gehouden te worden met een protocol. Via dit protocol, willen wij als Handbal Someren aangeven hoe wij dit als club invulling geven en welke regels er gelden.

Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend, om zich aan het protocol te houden. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij de trainingen hervatten en blijven uitvoeren. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de Gemeente Someren maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van personen en/of groepen, of zelfs het sluiten van de sporthal.

Het algemene protocol van het NHV/NOC*NSF is leidend. In het protocol van het NHV staat alle informatie voer de gang van zaken in het handbal.
Deze is terug te vinden op: https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden

Het onderstaande protocol valt ook te downloaden via de link, hier.

Algemene informatie:

 • Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de website: www.handbalsomeren.nl;
 • Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen;
 • In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het contactformulier op onze website;
 • Er zal getraind worden in sporthal de Postel, De Postel 18, 5711 ET Someren;
 • Tot 10 november 2020 is de competitie stilgelegd;
 • Jeugd t/m 17 jaar mag blijven trainen;
 • De trainingen voor de leden vanaf 18 jaar zijn stilgelegd. Deze zullen pas weer opgestart worden na een bericht van de Rijksoverheid;
 • Tot deze tijd mag de jeugd tot en met 17 jaar blijven trainen, wedstrijden zijn afgezegd.

Algemene informatie:

 • Volg de aangegeven routing;
 • Ontsmet na gebruik de gebruikte materialen, per zaaldeel worden ontsmettingsmaterialen beschikbaar gesteld;
 • Kom in sportkleding naar de sporthal;
 • Kleedlokalen en douches zijn gesloten;
 • Voor een training mag je maximaal 15 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • De trainer zal vragen voor de start van de training of er mensen zijn met klachten en hiernaar handelen;
 • Handen dienen gedesinfecteerd te worden bij binnenkomst in de sporthal en bij het verlaten van de sporthal;

Mondkapjes:
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor het handballen gelden de volgende adviezen:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Leden vanaf 13 jaar dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Vanaf het moment dat teams starten met de training hoeven de mondkapjes niet op;
 • De coach en trainer hoeven geen mondkapje te dragen om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team tijdens de trainingen;

Veiligheid- en hygiëneregels:
Voor alles geldt:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je zelf of iemand in je huishouden een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak. En laat je testen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Dit gedurende de periode dat de desbetreffende persoon klachten heeft, tot 10 dagen nadat de persoon geen klachten meer heeft;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit Corona-klachten ontstaan: dit geldt voor iedereen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest/niest NIET in uw hand;
 • Ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Er worden geen handen geschud, in welke vorm dan ook;

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen;
 • Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training/wedstrijd komt, dan nemen wijcontact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training/wedstrijd.

Voor trainers/coaches:

 • Bereid je training goed voor. Maak mogelijk gebruik van speciale trainingsvormen. Voorbeelden zijn te zien op o.a. de facebookpagina van het NHV; handbal.nl;
 • Trainingsmateriaal dient na gebruik bij een training ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde ontsmettingsmaterialen;
 • Zorg dat je de training zo efficiënt mogelijk indeelt, zodat je op de afgesproken tijd kunt beginnen en klaar bent;
 • Let er op dat men de regels goed uitvoert en spreek hen hier zo nodig op aan;
 • Houd een presentielijst bij, die tot 2 weken na de training opgevraagd kan worden door deGGD/bestuur, vanwege contactonderzoek;
 • Wedstrijden tussen jeugdteams van de eigen vereniging zijn toegestaan.

Wij willen iedereen alvast bedanken voor het begrip en medewerking.

Met sportieve groet,
Bestuur Handbal Someren