Update 23 september: Coronaprotocol Handbal Someren

Vanaf 19 mei jl. mag er weer gebruik gemaakt worden van sporthal de Postel in Someren. Vanaf dat moment zullen de trainingen ook weer binnen plaats vinden. Echter dient er ook rekening gehouden te worden met een protocol.
Via dit protocol, willen wij als Handbal Someren aangeven hoe wij dit als club invulling gaan geven en welke regels er gelden.
Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend, om zich aan het protocol te houden.
Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij de trainingen hervatten en blijven uitvoeren. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de Gemeente Someren maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van personen en/of groepen, of zelfs het sluiten van de sporthal.
Het algemene protocol van het NHV/NOC*NSF is leidend. Deze is terug te vinden op:
https://www.handbal.nl/update_coronavirus_en_handbal/

Het onderstaande protocol valt ook te downloaden via de link, hier.

Algemene informatie:

 • Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de website: www.handbalsomeren.nl
 • Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen;
 • In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het contactformulier op onze website.
 • Er zal getraind worden in sporthal de Postel, De postel 18, 5711 ET Someren;
 • Kleedkamers en douches zijn open;
 • De basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om afstand te houden;
 • Volg in de sporthal de aangegeven route;
 • Ontsmet na gebruik de gebruikte materialen, per zaaldeel worden
  ontsmettingsmaterialen beschikbaar gesteld;
 • Handen dienen gedesinfecteerd te worden bij binnenkomst in de sporthal en bij het verlaten van de sporthal;
 • Meld je tijdig af voor een training. Dan kan een training hier rekening mee houden;
 • Om toegang te verkrijgen in Sportcafé de Postel is wel een coronatoegangsbewijs vereist. Overige maatregelen in Sportcafé de Postel zullen door de uitbater getroffen worden.

Veiligheid- en hygiëneregels:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak. En laat je testen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Dit gedurende de periode dat de desbetreffende persoon klachten heeft, tot 10 dagen nadat de persoon geen klachten meer heeft, of na 5 dagen bij een negatieve coronatest;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest/nies NIET in uw hand;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen;
 • Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training komt, dan nemen wij contact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training.

Voor trainers/coaches:

 • Trainingsmateriaal dient na gebruik bij een training ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde ontsmettingsmaterialen;
 • Let er op dat men de regels goed uitvoert en spreek hier zo nodig op aan;
 • Ook voor de trainers gelden de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Zorg voor vervanging als je een van bovengenoemde klachten hebt;
 • Houd een presentielijst bij, die tot 2 weken na de training/wedstrijd opgevraagd kan worden door de GGD/bestuur, vanwege contactonderzoek.
 • Vraag voor de start van de training naar de gezondheid van de spelers (gezondheidscheck).