Update 16 februari: Coronaprotocol Handbal Someren

In verband met de huidige corona maatregelen dient er rekening gehouden te worden met een protocol. Via dit protocol, willen wij als Handbal Someren aangeven hoe wij dit als club invulling gaan geven en welke regels er gelden.
Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend, om zich aan het protocol te houden.
Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij de trainingen hervatten en blijven uitvoeren. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de Gemeente Someren maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van personen en/of groepen, of zelfs het sluiten van de sporthal.
Het algemene protocol van het NHV/NOC*NSF is leidend. Deze is terug te vinden op:
https://www.handbal.nl/update_coronavirus_en_handbal/

Algemene informatie:

 • Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de website: www.handbalsomeren.nl
 • Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen;
 • In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het contactformulier op onze website.
 • Binnen sporten is toegestaan
 • Tot en met 24 februari is de sporthal alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs voor mensen vanaf 18 jaar.
  Dit geldt voor spelers en publiek. Hier zal op gecontroleerd worden voor aanvang van de sportactiviteit. Bij een ongeldig toegangsbewijs, dient men de sporthal te verlaten. Er is een uitzondering voor trainers/coaches en scheidsrechters;
 • Tot en met 17 februari is er een mondkapjesplicht. Vanaf 18 februari vervalt de mondkapjesplicht binnen de sporthal;
 • Volg de aangegeven routing;
 • Kleedkamers en douches zijn geopend;
 • Handen dienen gedesinfecteerd te worden bij binnenkomst in de sporthal en bij het verlaten van de sporthal;
 • Meld je tijdig af voor een training. Dan kan een trainer hier rekening mee houden;

Coronatoegangsbewijs voor de sport:

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Voor de georganiseerde indoor sportbeoefening vanaf 18 jaar dien je in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Voor de handbalsport betekent dit dat zowel bij trainingen als bij wedstrijden iedereen een QR-code dient te tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd (hieronder wordt verstaan trainers, scheidsrechters, coaches en wedstrijdsecretarissen). Zowel bij de professionele als amateurwedstrijden is het coronabewijs verplicht voor het publiek vanaf 18 jaar. Het NHV geeft echter het dringende advies aan verenigingen om van iedereen die de bezoekt het coronatoegangsbewijs te vragen.
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig gevaccineerd bent, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Veiligheid- en hygiëneregels:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak. En laat je testen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Dit gedurende de periode dat de desbetreffende persoon klachten heeft, tot 10 dagen nadat de persoon geen klachten meer heeft, of na 5 dagen bij een negatieve coronatest;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest/nies NIET in uw hand;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen;
 • Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training komt, dan nemen wij contact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training;
 • Als u uw kind naar de training brengt, zet u hem/haar bij de deur af. U mag niet naar binnen. Na een training wacht u buiten op uw kind.

Voor trainers/coaches:

 • Trainingsmateriaal dient na gebruik bij een training ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde ontsmettingsmaterialen;
 • Let er op dat men de regels goed uitvoert en spreek hen hier zo nodig op aan;
 • Ook voor de trainers gelden de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Zorg voor vervanging als je een van bovengenoemde klachten hebt;
 • Houd een presentielijst bij, die tot 2 weken na de training/wedstrijd opgevraagd kan worden door de GGD/bestuur, vanwege contactonderzoek