Update 5 juni: Coronaprotocol Handbal Someren

Vanaf 19 mei jl. mag er weer gebruik gemaakt worden van sporthal de Postel in Someren. Vanaf dat moment zullen de trainingen ook weer binnen plaats vinden. Echter dient er ook rekening gehouden te worden met een protocol.
Via dit protocol, willen wij als Handbal Someren aangeven hoe wij dit als club invulling gaan geven en welke regels er gelden.
Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend, om zich aan het protocol te houden.
Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij de trainingen hervatten en blijven uitvoeren. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de Gemeente Someren maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van personen en/of groepen, of zelfs het sluiten van de sporthal.
Het algemene protocol van het NHV/NOC*NSF is leidend. Deze is terug te vinden op:
https://www.handbal.nl/update_coronavirus_en_handbal/

Het onderstaande protocol valt ook te downloaden via de link, hier.

Algemene informatie:

 • Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de website: www.handbalsomeren.nl
 • Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen;
 • In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het contactformulier op onze website.
 • Er zal getraind worden in sporthal de Postel, De postel 18, 5711 ET Someren;
 • De alternatieve competitie is tot nader bericht stil gelegd;
 • Er mag getraind worden in groepen van maximaal 50 personen;
 • Leden tot en met 17 jaar mogen wedstrijden spelen tegen andere clubs;
 • Leden vanaf 18 jaar en ouder mogen alleen wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club;
 • Publiek is nog niet welkom;
 • Kleedkamers en douches zijn open;
 • Tijdens de training hoeft er geen afstand te worden gehouden. Dit geldt voor alle leeftijden. Voor de start en na de training, dient er weer 1.5 meter afstand gehouden te worden;
 • Binnen in de sporthal wordt er een mondkapje gedragen. Deze mag af vanaf de start van de training;
 • Volg in de sporthal de aangegeven route;
 • Ontsmet na gebruik de gebruikte materialen, per zaaldeel worden
  ontsmettingsmaterialen beschikbaar gesteld;
 • Voor een training mag je maximaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn;
 • De trainer zal vragen voor de start van de training of er mensen zijn met klachten en hiernaar handelen;
 • Handen dienen gedesinfecteerd te worden bij binnenkomst in de sporthal en bij het verlaten van de sporthal;
 • Meld je tijdig af voor een training. Dan kan een trainer hier rekening mee houden.

Mondkapjes:
Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor het handballen gelden de volgende adviezen:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Leden vanaf 13 jaar dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Vanaf het moment dat teams starten met de training hoeven de mondkapjes niet op;
 • De coach en trainer hoeven geen mondkapje te dragen om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team tijdens de trainingen;

Veiligheid- en hygiëneregels:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak. En laat je testen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Dit gedurende de periode dat de desbetreffende persoon klachten heeft, tot 10 dagen nadat de persoon geen klachten meer heeft, of na 5 dagen bij een negatieve coronatest;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest/nies NIET in uw hand;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • Er worden geen handen geschud, in welke vorm dan ook.

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen;
 • Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training komt, dan nemen wij contact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training.

Voor trainers/coaches:

 • Trainingsmateriaal dient na gebruik bij een training ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde ontsmettingsmaterialen;
 • Zorg dat je de training zo efficiënt mogelijk indeelt, zodat je op de afgesproken tijd kunt beginnen en klaar bent;
 • Een training mag niet uitlopen, vanwege het in- en uitlopen van leden in de sporthal;
 • Let er op dat men de regels goed uitvoert en spreek hen hier zo nodig op aan;
 • De trainers zorgen samen met de coronacoördinator, dat de teams gefaseerd de sporthal betreden en verlaten;
 • Ook voor de trainers gelden de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Zorg voor vervanging als je een van bovengenoemde klachten hebt;
 • Houd een presentielijst bij, die tot 2 weken na de training/wedstrijd opgevraagd kan worden door de GGD/bestuur, vanwege contactonderzoek.
 • De trainingsgroepen blijven in principe hetzelfde. De groepjes worden vooraf gemaakt, en zullen in principe niet gewijzigd worden.