Update 12/3: Corona Protocol Handbal Someren

In de persconferentie van 8 maart jl., is bekend gemaakt dat er weer gesport mag worden in groepsverband in de leeftijd tot en met 26 jaar. In deze leeftijdscategorie mag er weer getraind worden met het eigen team, zonder de anderhalve meter afstand. Vanaf 27 jaar mag er gesport worden in groepjes van maximaal 4 mensen, met 1.5 meter afstand.
Wedstrijden zijn alleen toegestaan binnen de eigen club.

Het onderstaande protocol valt ook te downloaden via de link, hier.

Algemene informatie:

 • Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de website: www.handbalsomeren.nl
 • Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen;
 • In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het contactformulier op onze website;
 • Er mag nog niet getraind worden in de sporthal. Ieder team zal zijn eigen
  trainingslocatie hebben, wat bepaald wordt door de trainer en/of coach evt. in overleg met het bestuur of TC;
 • Ontsmet na gebruik de gebruikte materialen;
 • Handen dienen ontsmet te worden voor de start van de training. Was je handen voor de training ook al thuis. Doe dit ook na de training;
 • Bij de trainingstijden wordt rekening gehouden dat iedereen om uiterlijk 21.00 uur binnen kan zijn.

Veiligheid- en hygiëneregels:

 • Voor alles geldt:
 • Gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak. En laat je testen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen trainen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Dit gedurende de periode dat de desbetreffende persoon klachten heeft, tot 10 dagen nadat de persoon geen klachten meer heeft, of na 5 dagen bij een negatieve coronatest;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Hoest/niest NIET in uw hand;
 • Ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Probeer zo veel als mogelijk 1.5 meter afstand te houden van de trainer.

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen;
 • Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training komt, dan nemen wij contact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training.

Voor trainers/coaches:

 • Bereid je training goed voor. Maak mogelijk gebruik van speciale trainingsvormen.
  Voorbeelden zijn te zien op o.a. de facebookpagina van het NHV; handbal.nl
 • Trainingsmateriaal dient na gebruik bij een training ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde ontsmettingsmaterialen;
 • Zorg dat je de training zo efficiënt mogelijk indeelt, zodat je op de afgesproken tijd kunt beginnen en klaar bent;
 • Ook voor de trainers gelden de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Zorg voor vervanging als je een van bovengenoemde klachten hebt;
 • Houd een presentielijst bij, die tot 2 weken na de training/wedstrijd opgevraagd kan worden door de GGD/bestuur, vanwege contactonderzoek;
 • Kijk of je zelf een locatie weet, stem dit af met het TC, zodat er niet meerdere teams tegelijk aan het trainen zijn op een locatie en communiceer dit met het team.

Trainingen:

 • In de leeftijd t/m 26 jaar mag er in teamverband gesport worden zonder afstand te houden.
 • In de leeftijd vanaf 27 jaar mag er in kleine groepjes van maximaal 4 personen gesport worden, op 1.5 meter afstand;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de club zijn toegestaan in de leeftijd t/m 26 jaar.

Trainen met bal:
Individueel kan er vanaf 27 jaar getraind worden met een bal. Denk voornamelijk aan balcontrole en schieten. Zorg dus dat je eigen bal goed in de gaten houd wanneer er meerdere spelers tegelijk schieten op doel. Markeer bijvoorbeeld je eigen bal opnieuw met je nummer.

Bal overspelen is ook mogelijk, MITS:
– iedereen zijn handen gedesinfecteerd heeft.
– de bal gedesinfecteerd wordt voordat je deze gaat overspelen.
– de bal in iemands gezicht komt deze aan de kant gaat en er een nieuwe bal gepakt wordt. Deze dient gedesinfecteerd te worden, voordat hij opnieuw wordt gebruikt.

Wij willen iedereen alvast bedanken voor het begrip en medewerking.
Met sportieve groet,
Handbal Someren