Reglement vervoer

Per uitwedstrijd dient door elke speler € 2,00 betaald te worden aan de leider van het team (dus niet rechtstreeks aan de chauffeur). Deze leider betaalt vervolgens aan alle, voor de betreffende wedstrijd aangewezen, chauffeurs een gelijk bedrag uit.

De vervoersregeling heeft als enig doel te komen tot een redelijke verdeling van de vervoerskosten onder de leden. Het team dat wil afwijken van bovenstaande regel mag dit uitsluitend indien alle leden van het betreffende team, of in geval van minderjarige leden de ouders/verzorgers, hiermee instemmen.

Indien de aangewezen chauffeur/ouder verhinderd is dient men zelf voor een vervanger te zorgen. Dit is geen taak van de teamleider.