Vertrouwenspersoon

Waarom heeft Handbal Someren een vertrouwenspersoon?

Als vereniging is het belangrijk om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en met plezier komt handballen. Dit betekent dat we binnen onze vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk moeten te voorkomen. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wanneer ga je naar de vertrouwenspersoon?
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan zich dus – helaas – ook bij onze vereniging voordoen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het beste zou zijn dat degene die zich gedraagt op een manier die als ongewenst wordt ervaren daar direct op wordt aangesproken. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk.

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die een plicht tot geheimhouding heeft en dus wat haar verteld wordt voor zich houdt.

Lian van den Boomen
De vertrouwenspersoon kun je benaderen als je binnen onze vereniging ongewenst gedrag ervaart, waarover je met iemand wilt praten. De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor de spelers maar ook voor trainers, coaches en ouders van spelers. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uiteraard doet de vertrouwenspersoon niets zonder eerst met jou te overleggen en betrekt zij zonder jouw toestemming geen andere personen bij de zaak.

Wie is de vertrouwenspersoon van Handbal Someren?

Dit is Lian van den Boomen, zij is al jarenlang lid van onze vereniging en geregeld in de sporthal te vinden. Lian is juf op een basisschool waar ze ook de vertrouwenspersoon is. Ze weet hoe ze om moet gaan met de vragen die je hebt. Je kunt Lian bereiken via vertrouwenspersoon@handbalsomeren.nl. Zij neemt daarna contact met je op.