Ben jij of ken jij onze nieuwe voorzitter?

Als bestuur zijn wij ontzettend trots op onze vereniging. Onze vereniging bestaat ruim 40 jaar en telt momenteel 60 enthousiaste vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers heeft onze vereniging momenteel 120 actieve leden welke met plezier kunnen handballen in een van onze negen teams. Een mooie basis, mede mogelijk gemaakt door Ben van den Boomen, welke de afgelopen zeven jaar onze vereniging heeft geleid. Na al deze jaren heeft Ben besloten om het stokje door te geven aan iemand anders, met nieuwe ideeën en inzichten.

Wie neemt het stokje – of beter gezegd: de hamer – over?

Als voorzitter ben jij belangrijk voor de vereniging en het gezicht binnen en buiten onze club. Je bent onder andere verantwoordelijk voor de volgende taken:
–  Leiden van maandelijkse bestuurs- en jaarlijkse ledenvergaderingen
–  Bijwonen van diverse commissie-, cluster- en bondsvergaderingen
–  Coördineren van de verschillende bestuurstaken
–  Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken
–  Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten
–  Onderhouden contacten met de gemeente en andere verenigingen
–  Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten
–  Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging
–  Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid
–  Oplossingsgericht als je bent, los je in samenwerking met de andere bestuursleden eventuele problemen van allerlei aard op

Naast bovenstaande taken vinden we uiteraard belangrijk dat je affiniteit hebt met handbal. Je bent verbindend en betrokken bij de vereniging. Je bent representatief en kan de grote lijnen uitzetten, maar de uitvoerende taken delegeren. Daarnaast mensen aan- en bijsturen, coachen en waarderen.

Tijdsbesteding

Het is goed voor zowel jezelf als de vereniging als je voldoende tijd beschikbaar hebt. Wat precies ‘voldoende’ is, is moeilijk te kwantificeren en hangt af van hoe je het zelf invult. Maar een paar uur per week is het al gauw.

Interesse?

Heb je interesse of ken je mogelijk iemand die interesse heeft? Laat het ons dan weten. Spreek ons aan in de sporthal of stuur een mailtje naar het secretariaat (Ingrid van den Boomen) via secretariaat@handbalsomeren.nl of onze voorzitter a.i. (Jan van Brussel) via voorzitter@handbalsomeren.nl.